Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Naša škola

Nedeľa 27. 5. 2018

Počet návštev: 79644

Novinky

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Mama, je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama - to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá.

  Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. So žiakmi sme pre mamky vyrobili darček – kytičku z farebných okrúhlych servitiek. Robili ich s úctou a radosťou. Veľmi sa tešili, ako svojim mamkám urobia radosť.

 • Spievalo sa v našej škole. Na školské kolo v speve sa prihlásilo 35 žiakov z prvého a druhého stupňa, Priebeh celej súťaže pozorne počúvala porota, ktorá na záver rozhodla o poradí. Veľmi nás potešilo vystúpenie žiačky Milenky s variantom C.

  Porota- Mgr. Anna Harmanová

  Mgr. Mária Pitoňáková

  1.kategória

  1. miesto- Gejza Gábor s piesňou „Keď som išol...(3.B)

  2. miesto- Patrícia Gožová s piesňou „Tancovala by som..,..(1.roč.)

  3.miesto - Milena Žaludeková s piesňou „Pec nám spadla...(var. C)

 • Po vyučovaní sme v triede, formou prezentácie, zúčastneným ročníkom poskytli informácie ku Dňu matiek. Povedali sme si ako máme radi svoje mamičky, ako im pomáhame, vážime si ich prácu, starostlivosť, lásku, ochotu a obetu. Druhú májovú nedeľu si si pripomíname milý sviatok. Pre mamičky sme na tento sviatok pripravili aj malé prekvapenie, darček ktorý si žiaci sami zhotovili na hodine pracovného vyučovania.

  PhDr. Gondová, Mgr. Koršňáková, 9.5.2018

 • Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň ich anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, agresori sa k nej dostanú v ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste.

 • Pri príležitosti Dňa hasičov sme sa zúčastnili DOD na Hasičskej zbrojnici v Krompachoch. Požiarnici nás oboznámili s hasičskou technikou a výbavou jednotlivých záchranných áut. Videli sme aj názornú ukážku hasenia pomocou peny. Žiakom sa DOD na hasičskej zbojnici veľmi páčil. Získali veľa zaujímavých poznatkov. Veľmi pekne ďakujeme.

  PhDr. Ingrid Gondová, Mgr. Janka Koršňáková, Mgr. Michal Salanci, Mgr. Silvia Mazúrová, 4.5.2018

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria