Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Naša škola

Utorok 20. 2. 2018

Počet návštev: 65662

Novinky

Vitajte na stránkach našej školy

O Z N A M

 

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že v dňoch

 

 

od  15.2.2018  do  19.2.2018

 

 

bude prerušená prevádzka vyučovania v Špeciálnej základnej škole v Krompachoch z dôvodu vysokého výskytu pandémie chrípky u žiakov.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od  20.2.2018 (utorok).

Novinky

 • Žiaci týchto tried sa zapojili do medzitriednej výtvarnej súťaže na tému „Najkrajšie srdiečko“. Ich úlohou bolo vytvoriť z rozličných materiálov, použitím rozličných techník výtvarné práce s touto tematikou. Zhotovené práce boli krásne a žiaci sa svojimi výtvormi potešili navzájom. Niektorí si zobrali srdiečka domov pre svojich rodičov, pre svojich blízkych.

  Mgr. Lucia Galdunová, 14.2.2018

 • 14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.

  Pri príležitosti tohto sviatku, sme spolu so žiakmi vytvorili pre svojich blízkych, priateľov či známych valentínske srdiečko.

  Mgr. Koršňáková Janka, 13.2.2018

 • Svetový deň manželstva sa oslavuje druhú nedeľu vo februári. Myšlienka oslavovať tento deň sa zrodila v meste Baton Rouge, Louisiana v roku 1981. Pripomíname si krásu, vernosť, obeta a radosť v manželskom živote.

  Manžel a manželka sú symbolicky videní ako dve sviečky, ktoré dávajú životu svetlo. Pár je spojený srdcom a ich láska je sila, vďaka ktorej sú úspešní, životodarní a inšpiráciou pre ostatných.

  Žiaci si tento deň pripomenuli rozhovorom o dôležitosti manželstva. Počas rozhovoru sa žiaci dozvedeli, že v manželstve sú dôležité hlavne láska, úcta, úprimnosť, porozumenie a tolerancia. Po ňom žiaci pracovali s interaktívnou tabuľou. Rozvíjali kognitívne schopnosti žiakov, logické myslenie, matematické predstavy, priestorovú orientáciu a jemnú motoriku zábavno – náučnými hrami. Správnym pomenovaním obrázka si žiaci rozvíjali slovnú zásobu, rozpoznávali a pomenovali členov rodiny. Počas hry vládla príjemná a uvoľnená atmosféra.

 • Dňa 5. februára 2018 sa na škole uskutočnili zimné hry na snehu. Žiaci tried 2. B a 6. B súťažili v sánkovaní, kĺzaní na blízkom kopci. Na snehu, so snehom, pri zimných športoch však treba myslieť aj na bezpečnosť. Na zľadovatených povrchoch môže dôjsť k úrazu raz – dva. Najmä v zimných mesiacoch sa objaví veľa nehôd, ktorých účastníkmi sú deti. Žiakom sme vysvetlili ako sa majú správať pri sánkovaní, že majú dodržiavať dôležité pravidlá bezpečnosti. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila.

  Mgr. Lucia Galdunová, PaedDr. Veronika Kahanová, 5.2.2018

 • FAŠIANGY – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa začína od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je to obdobie prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.

  Dňa 1. 2. 2018 sa v našej škole konal karneval. Žiaci 2.B, 3. A, 4. B, 5. B a 9. tr. si na pracovnom vyučovaní zhotovili krásne masky. V tento deň sa žiaci prezliekli do rôznych masiek – zvieratká, princezné...

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria