Navigácia

Zoznam tried

Názov
1. Triedny učiteľ Mgr. Anna Šimková
Učebňa bežná trieda a poč. učebňa - SNP
Foto
2.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Pitoňáková
Učebňa bežná trieda - SNP
2.B Triedny učiteľ Mgr. Lucia Galdunová
Učebňa bežná trieda - SNP
3.A Triedny učiteľ Mgr. Svetlana Dravecká
Učebňa bežná trieda - SNP
Foto
3.B Triedny učiteľ Mgr. Darina Kandrová
Učebňa bežná trieda - SNP
4. Triedny učiteľ Mgr. Anna Ondášová
Učebňa bežná trieda - SNP
5.A Triedny učiteľ Mgr. Michal Salanci
Učebňa bežná trieda - Lor
5.B Triedny učiteľ Mgr. Marcela Kolcunová
Učebňa bežná trieda - SNP
6.A Triedny učiteľ Mgr. Janka Koršňáková
Učebňa bežná trieda - Lor
Foto
6.B Triedny učiteľ PaedDr. Veronika Kahanová
Učebňa bežná trieda a poč. učebňa - SNP
Foto
6.C Triedny učiteľ Mgr. Alena Lešková
Učebňa bežná trieda - Lor
Foto
7.A Triedny učiteľ Mgr. Marta Belejová
Učebňa bežná trieda - Lor
Foto
7.B Triedny učiteľ Mgr. Anna Harmanová
Učebňa bežná trieda - SNP
Foto
8.A Triedny učiteľ Mgr. Sylvia Semanová
Učebňa bežná trieda - Lor
8.B Triedny učiteľ PhDr. Ingrid Gondová
Učebňa bežná trieda - Lor
9. Triedny učiteľ Mgr. Martina Záhradníková
Učebňa bežná trieda - SNP

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria