Navigácia

 • Hry na snehu

  Zdravý životný štýl predstavuje pravidelné vykonávanie určitých činností v dlhodobom časovom horizonte, ktoré sú prospešné pre ľudské zdravie. Poprípade, predstavuje vyhýbanie sa činnostiam a vplyvom, ktoré ľudskému zdraviu škodia. K zdravému životnému štýlu jednoznačné patrí pohyb. Každý druh športovej aktivity má svoj význam nielen pre telo človeka, ale aj pre jeho myseľ. Preto, pohyb by sa  mal stať pravidelnou súčasťou nášho denného režimu.

  My sa  pohybovým aktivitám venujeme v každom ročnom období. Tohtoročná zima nám nadelila dostatok snehu, a preto tento dar prírody využívame na rôzne hry na snehu. Žiaci sa dobré zabavia pri stavaní snehuliaka, guľovačke, či sánkovačke.

  Mgr. Marcela Kolcunová, 10.1.2019

 • Vznik Slovenskej republiky

  Dňa 01.01. sme si pripomenuli výročie vzniku Slovenskej republiky. Slovenská republika vznikla 01.01.1993 po rozpade Československej federatívnej republiky na dva samostatné štáty – Českú republiku a Slovenskú republiku. Minulý rok sme oslávili 25. výročie vzniku SR. Žiakov téma nášho štátu zaujala. Hľadali sme Slovensko na mape sveta, Európy  aj strednej Európy. Zopakovali sme si naše hlavné mesto, susediace štáty, významné mestá, rieky, pohoria. Vysvetlili sme si, čo znamená suverénny samostatný štát, kto je hlavou štátu a kto ho riadi. Žiaci spoznali štátne symboly a pri vymaľovávaní vlajky,  si upevnili farby, ktoré sú súčasťou štátnych symbolov. V krátkej súťaži žiaci hľadali vlajku SR. V závere sme si spoločne zaspievali hymnu Slovenskej republiky. Nezabudli sme si pripomenúť ako sa  pri nej správame a kedy a kde ju môžeme   počuť.

  Mgr. Anna Šimková, Mgr. Veronika Pavolová, Mgr. Svetlana Dravecká, Mgr. Anna Harmanová, Mgr. Lucia Galdunová, 9.1.2019

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 8. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Zelená škola

 • Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

 • Vianočné vystúpenie

 • Namaľuj si svoje práva

  V úvode som žiakom priblížila základné práva detí, podotkla, že majú nielen práva ale aj povinnosti, vybrali sme si jedno zo základných práv, ktoré je im najbližšie, a to právo na vzdelanie. Zúčastnení žiaci sa pokúsili o výtvarné stvárnenie tohto práva tým, že sa pokúsili zobraziť a dať na papier nejaký obraz zo života školy. Niektorým žiakom sa práce veľmi vydarili, najkrajšiu prácu mala Lívia Holubová z VIII.B ,Vanesa Dunková zo IV.triedy, Dávid Gábor z V.B, ktoré boli ocenené sladkou odmenou.

  Mgr. Anna Harmanová, Mgr. Karolína Stehlíková,  Mgr. Darina Kandrová, Mgr. Anna Šimková, 20.12.2018

 • Pečenie vianočných perníkov

  Vianoce alebo vianočné sviatky (skrátene Sviatky) sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, dnes aj všeobecne v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru. Ako náboženská a kultúrna slávnosť sú slávené miliardami ľudí na celom svete. Predchádza im prípravné obdobie (advent alebo Filipovka) a pokračujú vianočnou oktávou, resp. posviatkom alebo obdobím nazývaným vianočné obdobie. Dni od 24. do 26. decembra sú dni pracovného pokoja a ako rodinnú alebo spoločenskú udalosť ich slávi aj väčšina nekresťanov, ktorí ich niekedy označujú iba všeobecne "sviatky".

  Dňa 19.12.2018 sme spoločne so žiakmi vyrábali perníky , ktoré bolo sprevádzané vianočnými pesničkami. Žiaci sa už vianočných sviatkov nevedia dočkať.

  Mgr. Lucia Galdunová, Mgr. Veronika Pavolová, Mgr. Karolína Stehlíková, Mgr. Anna Šimková, 19.12.2018    

 • Zdravý životný štýl a svoje záľuby

  Jedlo, ktoré žiaci jedia, je zdrojom energie, ktorú potrebujú na zdravý vývin  organizmu. Dodáva telu živiny pre rast a udržiavanie dobrej telesnej kondície, rovnako ako pre tvorbu rozličných dôležitých látok. Aj my sme žiakom pripravili ochutnávku zdravej stravy, zároveň sme im vysvetlili, že pri dodržiavaní zdravého stravovania predchádzajú chorobám.  

  Mgr. Svetlana Dravecká, Mgr. Marcela Kolcunová, Mgr. Anna Harmanová, Mgr. Anna Ondášová, Mgr. Alena Lešková, Mgr. Denisa Hvizdošová, Mgr. Daniela Kandriková, 18.12.2018

 • Vianočné zvyky a tradície

  Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité. 

  Sviatok sv. Mikuláša (6. decembra) majú radi najmä deti, ktoré počítajú dni a noci, kedy od neho do svojich vyleštených čižmičiek dostanú množstvo sladkých darčekov.

  13. december - Sviatok Lucie patrí do série tzv. stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam. Trvali od Kataríny (25. novembra) do Tomáša (21. decembra). Viazali sa tiež na Ondreja (30. novembra), Barboru (4. decembra), Mikuláša (6. decembra) a Luciu (13. decembra). Ľudia verili, že v tento deň môžu strigy aj uvidieť. Podľa najznámejšej ľúbostnej veštby si na Luciu dievčatá pripravili trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich napísali rôzne mužské mená, pričom posledný trinásty zostal prázdny. Lístočky poskrúcali a postupne, počas nasledujúcich dní ich po jednom zničili (pálili). Predposledný lístok spálili na Štedrý deň ráno, a posledný otvorili večer. Meno, ktoré na ňom bolo napísané, malo byť menom budúceho manžela. Ak zostal posledný lístok prázdny, budúci rok sa dievčina ešte vydať nemala. 

  24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť Vianoce. Najväčším sviatkom Vianoc je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň Kristovho narodenia. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, varia a chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia. Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a zaspievali si najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo navštevujú svojich príbuzných a priateľov. 

  Mgr. Koršňáková, 18.12.2018

 • Návšteva SSOŠ SEZ Krompachy

  Končiaci žiaci našej školy sú pred vážnym rozhodnutím, pre aké povolanie sa majú rozhodnúť.

  Z tohto dôvodu sme pre týchto končiacich žiakov dňa 17.12.2018 zorganizovali exkurziu do SSOŠ SEZ Krompachy - múzeum. Privítali nás pani učiteľky a zároveň majsterka a previedla nás po budove a informovala o možnostiach  štúdia. Priestory dielne a vybavenie nám ukázal majster odborného výcviku. V priestoroch tried mali pripravenú výstavku prác.

  Žiakom sa škola veľmi páčila z dôvodu  toho, že sa nachádza v blízkosti ich obydlí. Táto exkurzia vzbudila v nich záujem o ďalšie štúdium.

  Mgr. Sylvia Semanová, 17.12.2018

 • Vianočné zvyky a tradície

  Vianoce alebo vianočné sviatky (skrátene Sviatky) 
  sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, dnes aj všeobecne v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru. Ako náboženská a kultúrna slávnosť sú slávené miliardami ľudí na celom svete. Predchádza im prípravné obdobie (advent alebo Filipovka) a pokračujú vianočnou oktávou, resp. posviatkom alebo obdobím nazývaným vianočné obdobie. Dni od 24. do 26. decembra sú dni pracovného pokoja a ako rodinnú alebo spoločenskú udalosť ich slávi aj väčšina nekresťanov, ktorí ich niekedy označujú iba všeobecne "sviatky".

  Dňa 14.12.2018 sme spoločne so žiakmi mali vianočné posedenie, ktoré bolo sprevádzané vianočným programom, a to koledami, vinšami a vianočnými pesničkami. Žiaci sa už vianočných sviatkov nevedia dočkať.

  Mgr. Lucia Galdunová, Mgr. Veronika Pavolová, Mgr. Darina Kandrová, Mgr. Karolína Stehlíková, Mgr. Anna Šimková, 14.12.2018

 • Vianoce- najkrajšie sviatky roka

  Na Vianoce by sme sa mali správať k svojim blížnym čo najlepšie, snažiť sa im pomáhať, robiť dobré skutky, no predovšetkým máme si vážiť to čo máme. Ale často krát to nevychádza podľa našich predstáv. Niekedy nič nestíhame, všade je samí zhon ,niekedy čas letí tak, že ani si to neuvedomíme a zrazu je tu štedrý večer a mi zistíme že ešte nemáme všetko dovarené. A toto a mnoho iných vecí sa nám stáva v tom zhone cez Vianoce. No aj tak sa na Vianoce všetci tešíme. Aj naši žiaci sa tešia na narodenie malého Ježiška. Svoju radosť prejavili krátkym programom.

  Štvrtý ročník spolu s triednou pani učiteľkou nacvičili vianočný program. Na vianočnom posedení žiaci vystúpili s krátkym programom. Škola vianočne vyzdobená.  Na chodbe stojí vyzdobený vianočný stromček. Žiaci zaspievali vianočné piesne a zarecitovali koledy a vinše. Na záver sme si všetci zaspievali pieseň Tichá noc....

   Mgr. Darina Kandrová, 14.12.2018

 • Červený kríž - Prvá pomoc

  Dňa 14.12.2018 našu školu navštívila inštruktorka prvej pomoci, členka Červeného kríža aby nám porozprávala a ukázala čo robiť v prípade ak niekto príde k úrazu, príp. ak niekde nájdeme zranenú osobu. Žiaci si sami mohli  na plyšovom medvedíkovi vyskúšať masáž srdca, vyskúšali si ošetrenie drobných rán, zlomenín a zabalenie zranenej osoby do termo fólie. Žiakom sa ukážky páčili, bavilo ich simulovať zranené osoby, aj ošetrovať zranených. Najviac sa im páčila masáž srdca a zabalenie zraneného do termo fólie. Nakoniec si vymaľovali obrázky z omaľovánky Červeného kríža pod názvom Evička nám ochorela.

  Mgr. Denisa Hvizdošová, 14.12.2018

 • Bez práce nie sú koláče

  V našej spoločnosti pracuje veľa ľudí, ktorí vykonávajú svedomito svoje povolanie, a ľudí zamestnaných v rôznych oboroch. Nedá sa povedať, že je niekto dôležitejší. Každý by sa mal snažiť svoju prácu vykonávať svedomito a najlepšie, ako vie.

  V rámci získavania kompetencií z oblasti finančnej gramotnosti sme so žiakmi viedli diskusiu o tom, čím by chceli byť, až budú dospelí. Nechali sme ich pátrať potom, čo všetko musia urobiť alebo aj vyštudovať, aby dosiahli svoje vysnívané povolanie / zamestnanie. Snívanie o našom vytúženom cieli je síce krásne, ale isto by bolo oveľa lepšie, keby sme svoj cieľ aj dosiahli. Snívanie je základ, ale úspech si vyžaduje konanie

   

  Mgr. Anna Harmanová, 13.12.2018

 • Zdobenie vianočného stromčeka

  Tak ako každý rok, aj tento rok Mesto Krompachy zorganizovalo počas vianočných trhov zdobenie vianočných stromčekov žiakmi jednotlivých škôl v meste. Žiaci tunajšej školy za pomoci pani učiteliek postupne na vyučovacích hodinách vyrábali vianočné ozdoby. Potom na námestí určení žiaci vyzdobili pridelený stromček. Usilovnosť žiakov primátorka mesta pochválila a ocenila pekné a nápadité ozdoby. Vianočné stromčeky jednotlivých škôl v meste teraz skrášľujú námestie a pripomínajú príchod najkrajších sviatkov v roku.

  Mgr. Svetlana Dravecká, Mgr. Marcela Kolcunová, Mgr. Anna Harmanová, Mgr. Anna Ondášová, Mgr. Alena Lešková, Mgr. Denisa Hvizdošová, Mgr. Daniela Kandriková, 13.12.2018 

 • Vianoce – výroba vianočných ozdôb

  Dňa 12.12.2018 sme so žiakmi 2. ročníka vyrábali vianočné ozdoby na vianočný stromček. Pripomenuli sme si tak, že Vianoce sú už za dvermi. Popri práci sme sa so žiakmi rozprávali o vianočných zvykoch v ich rodinách. Niektoré rodiny sa v malých detailoch v zvyklostiach líšili. Žiaci ale dovtedy nevedeli, prečo napríklad ozdobujeme vianočný stromček, prečo sa pred Vianocami zapaľujú sviece na adventnom venci a podobne. Ozdoby na stromček vyrábali samostatne a práca ich veľmi bavila. Tešili sa, že na ten ich stromček zavesia práve svoje ozdoby. Teraz už budú vedieť, prečo máme každé Vianoce ozdobený vianočný stromček.

  Mgr. Anna Šimková, 12.12.2018

 • Kniha kníh – Biblia alebo prečo sú Vianoce?

  Dňa 12.12.2018 sme sa so žiakmi našej školy oboznámili s tým, prečo vlastne oslavujeme Vianoce. Čo je to za sviatok? Kde má pôvod? Odpoveď nám dala kniha kníh Biblia. Žiaci si vypočuli krásny príbeh o narodení malého Ježiška. Porozprávali svoje vedomosti, ktoré získali na hodinách náboženskej výchovy, ale dozvedeli sa aj veľa nových zaujímavostí o Vianociach. So zatajeným dychom si prezerali Bibliu pre deti, ktorá ich zaujali krásnymi ilustráciami. Zistili, že v tejto knihe je opísaný celý život Ježiša Krista. Biblia pre dospených už pre nich nebola taká zaujímavá.  V prezentácii sme sledovali aké sú symboly Vianoc a ako oslavujú Vianoce v iných krajinách. Žiaci sa zoznámili s ďalšou krásnou knihou, z ktorej môžu čerpať informácie, alebo si iba tak krátiť voľné chvíle a pri jej čítaní sa preniesť do dávnych čias a spoznať život v nich.

  Mgr. Anna Šimková, 12.12.2018

 • Vyberám si povolanie

  Už od detstva má každý človek sny o svojom budúcom povolaní, ktoré skôr či neskôr zmení. 

  Niektorí majú vo svojom živote jasno – presne vedia, akú prácu chcú robiť a akým smerom sa bude ich kariéra uberať. Sú však aj takí, ktorí si nie sú celkom istí, aké povolanie si vybrať alebo či je ich súčasné zamestnanie pre nich to pravé a či sa rozhodli dobre. Je  dobré, keď dieťa už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví.  Výber strednej školy je veľmi dôležitý a v dnešnej dobe  je možno náročnejší hlavne kvôli tomu, že rodičia musia  rešpektovať záujmy svojich detí a tiež možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Niekedy je veľmi náročné skĺbiť tieto dve skutočnosti. 

  Dňa 12.12.2018 sme si na našej škole urobili so žiakmi besedu, kde sme si porozprávali kam na strednú školu tak, aby  potom žiaci mohli vykonávať povolanie, ktoré by ich bavilo. Žiaci sa do diskusie zapájali a ich záujem o povolanie a profesiu bol rôzny a u niektorých veľmi zaujímavý.

  Mgr. Sylvia Semanová, 12.12.2018

 • Vianočné zvyky a tradície

  Pomaly sa blíži čas Vianoc, preto sme so žiakmi 5.A triedy usporiadala diskusiu o vianočných zvykoch a tradíciách. Každý žiak povedal ako slávia Vianoce a aké tradície dodržiavajú. Po diskusii žiaci nakreslili dva zvyky, a to krájanie jablka a liatie olova.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 11.12.2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria