Navigácia

 • Najkrajšie srdiečko

  Žiaci týchto tried sa zapojili do medzitriednej výtvarnej súťaže na tému „Najkrajšie srdiečko“. Ich úlohou bolo vytvoriť z rozličných materiálov, použitím rozličných techník výtvarné práce s touto tematikou. Zhotovené práce boli krásne a žiaci sa svojimi výtvormi potešili navzájom. Niektorí si zobrali srdiečka domov pre svojich rodičov, pre svojich blízkych.

  Mgr. Lucia Galdunová, 14.2.2018

 • Valentínske srdiečko

  14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.

  Pri príležitosti tohto sviatku, sme spolu so žiakmi vytvorili pre svojich blízkych, priateľov či známych valentínske srdiečko.

  Mgr. Koršňáková Janka, 13.2.2018

 • Oči a srdcia plné lásky

  Svetový deň manželstva sa oslavuje druhú nedeľu vo februári. Myšlienka oslavovať tento deň sa zrodila v meste Baton Rouge, Louisiana v roku 1981. Pripomíname si krásu, vernosť, obeta a radosť v manželskom živote.

  Manžel a manželka sú symbolicky videní ako dve sviečky, ktoré dávajú životu svetlo. Pár je spojený srdcom a ich láska je sila, vďaka ktorej sú úspešní, životodarní a inšpiráciou pre ostatných.

  Žiaci si tento deň pripomenuli rozhovorom o dôležitosti manželstva. Počas rozhovoru sa žiaci dozvedeli, že v manželstve sú dôležité hlavne láska, úcta, úprimnosť, porozumenie a tolerancia. Po ňom žiaci pracovali s interaktívnou tabuľou. Rozvíjali kognitívne schopnosti žiakov, logické myslenie, matematické predstavy, priestorovú orientáciu a jemnú motoriku zábavno – náučnými hrami. Správnym pomenovaním obrázka si žiaci rozvíjali slovnú zásobu, rozpoznávali a pomenovali členov rodiny. Počas hry vládla príjemná a uvoľnená atmosféra.

  Mgr. Martina Záhradníková, 12.2.2018

 • Zimné hry na snehu

  Dňa 5. februára 2018 sa na škole uskutočnili zimné hry na snehu. Žiaci tried 2. B a 6. B súťažili v sánkovaní, kĺzaní na blízkom kopci. Na snehu, so snehom, pri zimných športoch však treba myslieť aj na bezpečnosť. Na zľadovatených povrchoch môže dôjsť k úrazu raz – dva. Najmä v zimných mesiacoch sa objaví veľa nehôd, ktorých účastníkmi sú deti. Žiakom sme vysvetlili ako sa majú správať pri sánkovaní, že majú dodržiavať dôležité pravidlá bezpečnosti. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila.

  Mgr. Lucia Galdunová, PaedDr. Veronika Kahanová, 5.2.2018

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Karneval

  FAŠIANGY – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa začína   od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je to obdobie prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.                                                                                                                                                                                         

  Dňa 1. 2. 2018 sa v našej škole konal karneval. Žiaci 2.B, 3. A, 4. B, 5. B a 9. tr. si na pracovnom vyučovaní zhotovili krásne masky. V tento deň sa žiaci prezliekli do rôznych masiek – zvieratká, princezné...    

                                                                                                                                                                                   

  Žiaci aj pani učiteľky vystrojení v maskách to roztočili. Skúmavými pohľadmi navzájom hádali, kto sa skrýva pod tou ktorou maskou a zároveň plnili jednotlivé úlohy, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Vzájomnou prehliadkou všetkých masiek sa začala tá pravá fašiangová zábava, v ktorej sa všetci zvŕtali v tanci, pri rezkej muzike s pravým fašiangovým pohostením. V závere bola ocenená každá maska sladkosťou.

  Mgr. Svetlana Dravecká, Mgr. Anna Harmanová, PaedDr. Veronika Kahanová, Mgr. Marcela Kolcunová, Mgr. Martina Záhradníková, 1.2.2018

   

 • Karneval

  Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Hlavne posledné tri dni sú vyplnené zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením. Posledný štvrtok pred koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento deň bol príznačný tým, že sa ženy začali správať neobvykle – boli agresívne voči mužom, popíjali v krčmách, tancovali a spievali na uliciach. Jedným slovom – svet je počas fašiangov „hore nohami“.

  So žiakmi sme si pripomenuli fašiangy tým, že sme sa o fašiangovom období porozprávali a napokon sme si urobili aj karnevalovú zábavu, na ktorej sa žiaci vyšantili v karnevalových maskách.

  Mgr. Koršňáková, PhDr. Gondová, Mgr. Salanci, Mgr. Šumjaciová, 1.2.2018

 • Hry na školskom dvore

  Pomocou didaktických  hier v rámci pohybového popoludnia sme sledovali výchovno -vzdelávacie ciele, čiže stálosť, pozornosť a úsudok  žiakov.  Didaktické hry bystria pozornosť, vtip, pohotovosť, rečovú pripravenosť a iné. Hry s pravidlami sú dôležité z hľadiska socializácie dieťaťa. Ak sa v mladosti nenaučí dodržiavať a rešpektovať pravidlá hier, v dospelom veku často nebude dodržiavať písané aj nepísané spoločenské pravidlá.

  V rámci tejto témy sme si so žiakmi urobili pohybové popoludnie  v priestoroch školy. Počasie nám ani tento rok neprialo a nemali sme ani troška  snehu a  tak sme si pripravili popoludnie s loptou. Žiaci takéto hry majú veľmi radi a tak sme spolu prežili veľmi príjemné a veselé popoludnie. 

  Mgr. Marcela Kolcunová, 31.1.2018

 • Karneval

  Žiaci  šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka Špeciálnej základnej školy v Krompachoch si  na záver prvého polroku oddýchli a zabavili sa na školskom karnevale. Najlepší tanečník z každej triedy dostal sladkú odmenu.

  Mgr. Semanová, Mgr. Belejová, Mgr. Šumjaciová, Mgr. Alena Lešková 31.01.2018

 • Čitateľský oriešok

  Aj v tomto  školskom roku 2017/2018 sa žiaci našej školy zapojili do projektu Čitateľský oriešok, ktorý bol venovaný rozvoju čitateľskej gramotnosti a prebieha v termíne od novembra 2017 do apríla 2018. Projekt prebieha v troch rovinách: čitateľskej, písomnej a výtvarnej. 

  Žiakom boli zaslané texty s príbehom. Text vybrali vyučujúce podľa náročnosti tak, aby bol prispôsobený mentálnej úrovni žiakov. Každý zúčastnený žiak musel prečítať dva príbehy. Po pozornom prečítaní textov, žiaci následne vypracovávali písomnú časť. Boli to pracovné listy, kde sa nachádzali otvorené i zatvorené otázky, otázky s možnosťou výberu odpovede, tajničky a pod.  V poslednom rade, žiaci rozvíjali svoju fantáziu, pretože ich úlohou bolo spojiť oba príbehy do jedného výtvarného diela. Snažili sa akoby vytvoriť jeden príbeh z prečítaných dvoch.

  Od 19. 2.2018 do 23.3.2018 budú všetky výkresy, ktoré spĺňajú podmienky súťaže, a ktoré vyberie odborná komisia do finále zverejnené na facebooku RAABE. Z každého ročníka bude vybraných maximálne 333 postupujúcich prác. V priebehu februára a marca budú za obrázky hlasovať nielen žiaci, učitelia, rodičia, ale aj široká verejnosť. Kresba s najväčším počtom lajkov získa samostatné ocenenie.. V apríli sa bude konať vyhodnotenie v 4. kategóriách súťaže: Ocenenie nakladateľstva RAABE, Ocenenie verejnosti, Ocenenie pre školy a po minuloročnom zapojení sa našej školy je aj novinkou Ocenenie pre špeciálne školy.

  Pri tomto projekte bol splnený cieľ, aby sme u žiakov rozvíjali čitateľskú gramotnosť.

  Mgr. Anna Šimková, 29.1.2018

 • Európsky deň ochrany osobných údajov

  Európsky deň ochrany osobných údajov bol vyhlásený Radou Európy a slávi sa od roku 2007. Ide o poukázanie na práva ľudí v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou nášho súkromia. V súčasnosti sú naše osobné údaje v elektronickej podobe často i bez nášho vedomia uložené v najrôznejších databázach. Tento deň nám dáva príležitosť porozumieť právam pri ochrane osobných údajov, aké osobné údaje sú od nás zbierané   a spracované, ich dôvod a riziká pri nelegálnom nakladaní s osobnými údajmi.

  Žiaci našej si školy na túto tému najprv diskutovali. Potom si zahrali situačnú hru. Mnohí ľudia v súčasnosti používajú sociálne siete na zdieľanie rôznych informácií, iní to komentujú. Žiaci si vyskúšali aké to je v skutočnosti, keď ľudia povedia komentár priamo  do očí a keď to napíšu na sociálnej sieti. Žiaci prišli na to, že nie všetky komentáre boli pekné a musia si dávať pozor na to, čo o sebe zverejnia.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 26.1.2018

 • O chlebíkovej Aničke

  Pri čítaní príbehu O chlebíkovej Aničke   žiaci spoznali dievčatko Aničku, ktoré veľmi rado jedlo nezdravé jedlá. Každý z nás občas bojuje s nezbednou chuťou na takéto jedlo. Jedného prepadne chuť na sladké, druhého chuť na slané, ďalšieho zas chuť na pikantné. Mali by sme sa naučiť svoje chute kontrolovať, aby neprerástli do tučných klbiek závislostí.

  Práve v tomto by nám mala pomôcť výživová pyramída, podľa ktorej vieme, akých potravín by sme mali jesť najviac, ktorých menej, a ktorých najmenej.

  Tento príbeh žiakov veľmi zaujal. Rozprávali o svojich stravovacích návykoch, ktoré nie sú práve najlepšie. Tak dúfajme, že sa to budú snažiť zmeniť.

  Na hodinách pracovného vyučovania si výživové pyramídy zhotovia so svojimi triednymi učiteľkami.

  Mgr. Anna Šimková, 26.1.2018

        .

 • Dentálny deň

  Nezanedbajte svoje zúbky
  Žiaci si pozreli výstavku. Potom sme sa začali rozprávať čo všetko je na výstavke, nakoniec

  prebehla beseda o hygiene ústnej dutiny:

  - kedy je potrebné ísť po prvýkrát k zubárovi

  - ako sa správne starať o ústnu hygienu

  - akú zubnú kefku a pastu vybrať

  - aké komplikácie hrozia zo zanedbaného chrupu

  - ako zuby  správne čistiť a udržať ich čo najdlhšie zdravé a bez kazov.
  Nakoniec sme si pozreli prezentáciu ako správne a dlho umývať zuby.

  Mgr. Anna Ondášová, 25.1.2018

 • Červené stužky - Príbehy anjelov

  V tento deň, po vyučovaní, sme zhromaždili žiakov v triede, kde sme im formou filmu na dvd nosiči priblížili problematiku AIDS. Žiaci pozorne sledovali film, potom k danej téme rozprávali na položené otázky a pripomenuli sme si prevenciu.

  Onemocnenie AIDS spôsobuje vírus, ktorý je označovaný ako HIV. Tento vírus je patogénny výlučne pre človeka a vyvoláva onemocnenie s dlhodobým latentným obdobím a chronickým priebehom. Po vniknutí do organizmu tu vírus pretrváva po celý život. Infekcia vedie väčšinou ku smrti nemocného.          

  Žiakov film upútal a veríme, že si odniesli množstvo kladných poznatkov.

  PhDr. Ingrid Gondová, Mgr. Janka Koršňáková, 26.1.2018

 • Prvá pomoc pri poraneniach hornej končatiny

  Žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka Špeciálnej základnej školy v Krompachoch si prostredníctvom prezentácie a praktických ukážok prvej pomoci pri poranenej , či zlomenej hornej končatine  zopakovali ako môžu poskytnúť prvú pomoc napríklad svojmu kamarátovi, ktorý spadol a poranil si, či zlomil si ruku.

  Mgr. Alena Lešková, 25.01.2018

 • Stavanie snehuliaka

  Zima je podľa mňa to najkrajšie ročné obdobie. Vtedy je svet pokrytý veľkou bielou perinou a všetko vyzerá akoby sme boli v krásnom ľadovom kráľovstve, kde sa všetko trblieta ako v čarovnom zrkadle. Zima sa začína, keď drobučké vločky tancujú v povetrí, jemne cinkajú do okien a ľudia sa tešia. 

  Aj my sme sa tešili zo snehu. Rozhodli sme sa  ísť stavať snehuliakov na školskom dvore. Keďže bol sneh sypký a nedarilo sa nám postaviť veľkého snehuliaka, rozhodli sme sa postaviť iba maličkých. Myslím, že sa nám celkom podarili.

  Mgr. Janka Koršňáková, 24.1.2018

 • Deň komplimentov

  Deň komplimentov vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin z Hopkintonu v štáte New Hampshire a Debby Hoffman z Concordu v New Hampshire. V tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje.

  So žiakmi sme si pozreli prezentáciu, besedovali  a skúšali si navzájom vyjadriť pekný kompliment.

  Mgr. Anna Ondášová, 24.1.2018

 • Priateľstvo medzi opačným pohlavím

  Nie vždy potrebujeme mať vedľa seba gentlemana, ktorý nám prichystá romantickú večeru pri sviečkach, otvorí dvere, keď niekam vchádzame, daruje nám krásny darček a pozve do kina.... Niekedy potrebujeme len niekoho, pri kom môžeme byť v teplákoch a tričku, strapaté a nenamaľované, sediac len tak pri ňom a cítiť sa milované........ 

  Na túto tému, ale aj o rovnocennosti muža a ženy , o ich špecifickosti , o odlišnom  poslaní v živote ,o vlastnostiach ako je porozumenie, tolerancia a ohľaduplnosť.... sme viedli so žiakmi besedu.  Je to téma, ktorá je žiakom dosť vzdialená, ale vedia posúdiť , čo je správne a ako by to malo byť.

  V závere každý žiak nakreslil na túto tému obrázok.

  Mgr. Marta Belejová, 23.1.208

 • Hrou proti šikane

  V dopoludňajších hodinách, dňa 22.1.2018, sa v našej škole všetci žiaci spolu s pedagógmi rozprávali na tému „šikana“. Naši žiaci vyrastajú v prostredí, kde táto téma je im veľmi blízka.  Žiaci sa vypytovali, kládli otázky a primeraným spôsobom dostávali aj odpovede. V ďalšej časti žiaci kreslili, maľovali na tému „šikanovanie“. To čo ich najviac zaujalo. Hlavným cieľom tejto akcie bolo znížiť šikanovanie  medzi žiakmi nielen v škole ale aj v domácom prostredí.

  Mgr. Svetlana Dravecká  22.1.2018

 • Zimné aktivity a hry na snehu

  V novom kalendárnom roku prváci využili snehovú prikrývku, aj keď jej nebolo až tak veľa. S radosťou sa vysánkovali a snažili sa postaviť čo najväčšieho snehuliaka. Nevadilo im, že ich oziaba na nohy alebo ruky. Snehuliak sa vydaril.

  Mgr. Šimková Anna, 15.1.2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria