Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   1.A
  2. ročník   2.A
  3. ročník   3.A3.C
  4. ročník   3.B4.A4.B
  5. ročník   5.A5.B
  6. ročník   6.A
  7. ročník   7.A7.B
  8. ročník   8.A8.B8.C
  9. ročník   9.A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria