Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBI
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti RKS
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Rozvíjanie sociálnych zručností RSO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Zdravotná telesná výchova ZRT

© aScAgenda 2018.0.1098 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.05.2018

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria