Navigácia

Časové rozpätie vyučovania

           

      Špeciálna základná škola v Krompachoch

 

Dopoludnia:                                                 Popoludní:

 

1. hod.: 8. 00 – 8. 45                                     1. hod.: 13. 30 – 14. 10

prestávka 5 min                                             prestávka 5 min

2. hod.: 8. 50 – 9. 35                                     2. hod.: 14. 15 – 14. 55

veľká prestávka 15 min                                veľká prestávka 10 min

3. hod.: 9. 50 – 10. 35                                   3. hod.: 15. 05 – 15. 45

prestávka 5 min                                             prestávka 5 min

4. hod.: 10. 40 – 11. 25                                 4. hod.: 15. 50 – 16. 30

prestávka 5 min                                             prestávka 5 min

5. hod.: 11. 30 – 12. 15                                 5. hod.: 16. 35 – 17. 15

prestávka 5 min                                             prestávka 5 min

6. hod.: 12. 20 – 13. 00                                 6. hod.: 17. 20 – 18. 00

 

                                                                                   

                     ČASOVÉ   ROZPATIE   VYUČOVANIA

                 V   PRÍPADE   MIMORIADNEJ   SITUÁCIE

 

Dopoludnia:                                                 Popoludní:

 

1. hod.: 8. 00 – 8. 30                                     1. hod.: 13. 30 – 14. 00

prestávka 5 min                                             prestávka 5 min

2. hod.: 8. 35 – 9. 05                                     2. hod.: 14. 05 – 14. 55

veľká prestávka 15 min                                  veľká prestávka 10 min

3. hod.: 9. 20 – 9.50                                      3. hod.: 14.45 – 15. 15

prestávka 5 min                                             prestávka 5 min

4. hod.: 9.55 – 10. 25                                    4. hod.: 15. 20 – 15.40

prestávka 5 min                                             prestávka 5 min

5. hod.: 10. 30 – 11.00                                  5. hod.: 15.45 – 16. 15

prestávka 5 min                                             prestávka 5 min

6. hod.: 11.05 – 11.35                                   6. hod.: 16. 20 – 16.40

 

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria