Navigácia

Rada školy

 

Rada školy:


Rada školy je funkčná od 8.3.2018 v tomto zložení:

 

 1. Mgr. Anna Ondášová (pedagogický zamestnanec), predseda RŠ
 2. Mgr. Janka Koršňáková (pedagogický zamestnanec)
 3. Bc. Regina Bandžuchová (nepedagogický zamestnanec)
 4. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA(Okresný úrad - odbor školstva Košice)
 5. Mgr. Klaudia Miklodová (Okresný úrad - odbor školstva Košice)
 6. Dana Hoffmanová (Okresný úrad - odbor školstva Košice)
 7. Martina Haneková (Okresný úrad - odbor školstva Košice)
 8. Matúš Macko (zástupca rodičov)
 9. Gizela Pokutová (zástupca rodičov)
 10. Lucia Všiváková (zástupca rodičov)
 11. Agnesa Pokutová (zástupca rodičov)

 

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria