Navigácia

2017/2018 2016/2017 2013/2014 - 2015/2016

Škola priateľská k deťom

2017/2018

V školskom roku 2016/2017 sme získali titul Škola priateľská k deťom. 

                      

Aj v školskom roku 2017/2018 plníme úlohy z programu Škola priateľská k deťom.


Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Jednotlivé kritéria programu Škola priateľská k deťom sú upravené tak, aby naša škola nebola stále priateľskejšia len k žiakom, ale aj k rodičom, celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Našim cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa. 


Program Škola priateľská k deťom je aj v školskom roku 2017/2018 odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako vhodný doplnok ľudsko-právnej problematiky v Pedagogicko-organizačných pokynoch. 


Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne 5 základných kritérií: 


1. Informovanie o programe Škola priateľská k deťom 

     

- leták pre rodičov


2. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF


3. Práva detí v školskom vzdelávacom programe 
4. Zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF 
5. Aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada 
Súčasťou programu je aj voliteľné kritérium, ktorého splnenie závisí od nášho rozhodnutia: 
6. Spoločné rodičovské združenia alebo spoločenské neformálne stretnutia

_____________________________________________________________________________________________

Dohovor o právach dieťaťa - v jazyku mladých ľudí si nájdete na: 
http://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_jazykom_mladych.pdf

_____________________________________________________________________________________________

Linka detskej istoty 
116 111 


Viac info o telefonickej linke detskej istoty na: http://www.unicef.sk/sk/ldi
_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria