Navigácia

O škole

História školy

1.9. 1968 bola v Krompachoch zriadená Osobitná škola, ktorej sídlo tvorili triedy v Základnej deväťročnej škole na ulici Slovenského národného povstania č. 25 tzv. vonkajšej školy. V prvom školskom roku školu navštevovali žiaci z Krompách, Richnavy, Kluknavy, Sloviniek, Hrišoviec, Kaľavy.

V školskom roku 1969/1970 bola škola umiestnená na dvoch miestach. Dve učebne sa zriadili v spoločnom objekte so základnou deväťročnou školou 1. – 5. ročník a jedna učebňa v budove ľudovej školy umenia.

Školský rok 1972/1973 bol zahájený v nových priestoroch na Lorencovej ulici č. 45. Otvorenie školského roka 1973/1974 sa začalo v novej budove na Lorencovej ulici, ktorá bola upravená pre osobitnú školu.

V školskom roku 1982/1983 bola jedna trieda zriadená v budove Základnej školy na Maurerovej ulici v Krompachoch.

Školský rok 1984/1985 bol poznamenaný zmenou v organizácii vyučovania. 3. a 7. ročník mal sídlo v budove Umeleckej školy na Námestí slobody. Ročníky 1.a 5., 2.,4. a 9. mali striedavé vyučovanie v Osobitnej škole na Lorencovej ulici. V nasledujúcom školskom roku bola jedna trieda zriadená v budove Základnej školy na Maurerovej ulici, ostatné ostali ako pôvodne.

Vyučovanie počas školského roka 1986/1987 prebiehalo v budove osobitnej školy dvojzmenným vyučovaním. Vo februári 1989 sa škola presťahovala do nových priestorov na Trangusovej ulici.

V školskom roku 1991/1992 sa vyučovacie priestory znovu zmenili. Vyučovanie sa realizovalo v troch budovách, a to na Trangusovej, Lorencovej a Zemanskej ulici.

V školskom roku 1994/1995 vyučovanie prebiehalo na Trangusovej a Lorencovej ulici iba v dopoludnajších hodinách. Na Zemanskej ulici vyučovanie prebiehalo dvojzmenne.

Od 1.1. 2000 prešla škola na právnu subjektivitu. Zriaďovateľom školy sa stal Krajský školský úrad- OŠM a TK Košice. Ku škole bola priradená aj osobitná škola v Richnave.

Do školského roku 1998/1999 výchovno-vyučovací proces prebiehal v troch budovách na Lorencovej, Zemanskej a Trangusovej ulici. S platnosťou od 1.9 2000 dostala škola nové pomenovanie Špeciálna základná škola v Krompachoch.

Školský rok 1999/2000 bol poznačený zmenou miesta, nie počtom budov. Triedy špeciálnej základnej školy boli umiestnené na Lorencovej, Zemanskej a Hlavnej ulici č. 3

Od školského roka 2001/2002 škola sídlila v dvoch budovách – na Lorencovej a Hlavnej ulici č. 3. a dve elokované triedy boli umiestnené v Základnej škole na Maurerovej ulici.

V školskom roku 2004/2005 bola škola organizačne rozdelená v budovách na ulici Hlavnej č.3. a Lorencovej.

Riaditeľstvo školy v roku 2008 vynaložilo veľké úsilie čoho výsledkom bola kúpa budovy na Ulici Slovenského národného povstania pre potreby špeciálnej základnej školy, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2009. Od tohto roku sa vyučovanie uskutočňuje v budove na Ul. SNP  a na elokovanom pracovisku Špeciálnej základnej školy na Lorencovej ulici.

Riaditelia školy:

1. Riaditeľ: Margita Kázmerová 1968 – 1980

2. Riaditeľ: Mgr. Ján Brajerčík 1980 – 1996

3. Riaditeľ: Mgr. Marta Belejová 1996 – 2003

4. Riaditeľ: Mgr. Ingrid Gondová 2003 – 2008

5. Riaditeľ: Mgr. Jozef Valek 2008 – 2013

6. Mgr. Beáta Figľárová 2013 – dodnes

Zástupcovia riaditeľa:

1. Mgr. Marta Belejová 1992 – 1996

2. Mgr. Jana Gondzová 1996 – 2001

3. Mgr. Ingrid Gondová 2001 – 2003

4. Mgr. Beáta Figľárová 2003 – 2013

5- Mgr. Marta Kleinová 2013- dodnes

Počas 40 – ročnej histórie na škole pracovalo 74 učiteľov, 2 hospodárky,

2 ekonómky, 3 asistenti učiteľa, 4 školníčky + upratovačka.

Celkový počet vyštudovaných žiakov počas pôsobnosti tejto školy je 3912, z toho 2058 chlapcov a 1854 dievčat.

Riaditeľka ŠZŠ

Mgr. Beáta Figľárová

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria