Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

  Elokované pracovisko ŠZŠ: mobil: +421 917 630 247

Naša škola

Sobota 13. 8. 2022

Počet návštev: 319524

Novinky

Vitajte na stránkach našej školy

Pracovná ponuka

Voľné pracovné miesto: 

Novinky

 • V tento deň po vyučovaní sme sa so žiakmi zhromaždili v triede, kde som žiakom priblížila formou prezentácie a rozprávania ako sa správať počas letných prázdnin, aby nedošlo k úrazu. Žiaci boli poučení a oboznámení s tým ako pomôcť pri úraze aj mladším žiakom, ako sa starať o mladších súrodencov a kamarátov. Zopakovali sme si telefónne čísla záchranárov, prezentáciou priblížili riziko kúpania sa v jazerách a riekach. Taktiež sme si prešli ako sa správať na cestnej komunikácii, pri bicyklovaní, pobyte na slnku a ochrane prírody ako nás.

 • Teoretické a praktické cvičenia, ktoré sú povinnou súčasťou školských akcií každého školského roka, sa najprv konali teoretickou prípravou v triedach a následne ich praktickým realizovaním v prírode.

  Konali sa na stanovištiach, kde žiaci museli vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami absolvovať jednotlivé stanovištia: zdravotnícka príprava - pomoc zranenému, riešenie mimoriadnych situácií, streľba zo vzduchovky, dopravná výchova, orientácia v prírode, pohyb a pobyt v prírode a jeho ochrana, turistika v horách, orientácia v teréne podľa mapy, orientácia v teréne podľa buzoly. Zasúťažili si hod šišiek na cieľ, podliezanie a preskakovanie lana, hľadanie predmetov, ktoré do prírody nepatria. Za krásneho počasia žiaci s nadšením a ochotou pristúpili k plneniu úloh, čím naplnili cieľ didaktických hier a účelových cvičení. Žiakom sa aktivity veľmi páčili a spoločne si užili spoločné hry v prírode.

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

  Elokované pracovisko ŠZŠ: mobil: +421 917 630 247

Fotogaléria