Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Naša škola

Streda 25. 4. 2018

Počet návštev: 76019

Novinky

Vitajte na stránkach našej školy

 

Výberové konanie ŠZŠ Krompachy

______________________________________________

Novinky

 • Žiaci boli prostredníctvom prezentácie spojenej s výkladom oboznámení o zásadách správnej výživy, najčastejších chybách v stravovaní, následkoch nesprávneho stravovania, taktiež aj o potrebe zdravého pohybu a spánku pre zdravý život. Vypočuli si piesne, ktoré nadväzovali na danú tému. Na záver si urobili pekné plagáty.

  Mgr. Alena Lešková, 16.04.2018

 • Od roku 1950 je 7. apríl v kalendári takmer všetkých krajín na svete, vrátane Slovenska, zapísaný ako Svetový deň zdravia.V roku 1945 účastníci Konferencie OSN jednohlasne schválili návrh Brazílie a Číny, aby sa vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia v rámci OSN. Už o rok neskôr v roku 1946 v New Yorku podpísalo 61 štátov z celého sveta Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorej cieľom sa stalo zabezpečovanie čo najlepšieho zdravia pre ľudí na celom svete, pričom doménou jej pôsobenia je oblasť verejného zdravotníctva.
  Aj my sme si tento deň spoločne pripomenuli a to výrobou a ochutnávkou zdravých nátierok. A aspoň malou troškou tak prispeli k zdravšiemu životnému štýlu našich žiakov.

 • Mgr. Belejová Marta

 • Po vyučovaní sme žiakom pripravili športovú akciu, ktorá bola zameraná hlavne na pohyb, športové aktivity pre zdravie človeka, zdravý životný štýl. Žiaci už vopred boli oboznámení s problematikou AIDS, chorými ľuďmi, priebehom nebezpečnej choroby. Športovou akciou sme chceli podporiť ľudí ktorí to v živote nemajú ľahké, podrobujú sa náročnej liečbe, majú slabú imunitu, sú náchylní na rôzne choroby a väčšiu časť svojho života berú lieky a sú v nemocnici. Žiaci vystriedali rôzne loptové hry, volejbal, futbal, vybíjanú a tiež skákanie cez švihadlo, gumu, prekážky. Tiež sa im páčila hra tenis, softbal, ping-pong. Akcia bola úspešná a žiakom sa páčila, unavení odchádzali domov.

 • Lesy majú pre život na Zemi veľký význam, a preto ich musíme chrániť. Sú pľúcami Zeme, regulujú obeh vody v prírode, zadržiavajú vlahu, sú domovom pre mnohé živočíchy, poskytujú nám drevo, lesné plody, liečivé rastliny a vytvárajú vhodné podmienky na oddych a rekreáciu. Práve v mesiaci apríl si pripomíname význam lesov. So žiakmi sme si pri sledovaní prezentácii porozprávali o užitočnosti lesa, čo všetko v lese nájdeme a prečo a ako ho musíme chrániť. V závere prezentácie sme otázkami zisťovali, čo si žiaci zapamätali. Následne sme upratali a vyhrabali školský dvor, pretože upratovať je potrebné začať vždy na vlastnom dvore. Žiaci rozvíjali pracovné zručnosti a upevňovali návyky pri ochrane prírody.

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria