Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Naša škola

Nedeľa 19. 11. 2017

Počet návštev: 51597

Novinky

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Dňa 8.11. 2017 sa uskutočnil futbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnili žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka Špeciálnej základnej školy v Krompachoch.

  Táto športová akcia bola vedená v duchu „Zober loptu, nie drogy“ .

  Družstvá boli rozdelené podľa farieb (žltý, zelený). Víťazom sa stalo družstvo zelených. Počas celej akcii vládla zdravá športová atmosféra.

  Cieľom akcie bolo podporiť športovanie v škole a motivovať žiakov k športovým aktivitám vo voľnom čase.

  Mgr. M. Belejová, Mgr. S. Semanová, Mgr. J.Šumjaciová, Mgr.A.Lešková, 8.11.2017

 • Jeseň patrí medzi obdobie v ktorom sa často vyskytujú rôzne choroby - chrípka, prechladnutie, kašeľ, nádcha. Aby sme týmto ochoreniam predišli, musíme jesť veľa vitamínov. Spolu so žiakmi sme sa o vitamínoch, nielen vo forme tabletiek, ale hlavne o ovocí porozprávali. Žiaci vymenovali rôzne druhy ovocia a taktiež si aj vlastnoručne pripravili ovocný pohár so šľahačkou. Boli oboznámení so stolovaním, hygienou a bezpečnosťou pri práci.

  PhDr. Ingrid Gondová, Mgr. Janka Koršňáková, 8.11.2017

 • Šikanovaním označujeme úmysel ublížiť druhému fyzicky, alebo psychicky. Je to napríklad bitie, strkanie, vyhrážanie sa fyzickým útokom, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj ohováranie, nadávky, či vylúčenie zo spoločnosti ostatných, teda spolčenie sa viacerých žiakov proti jednému.

  Delikvencia - širší pojem ako kriminalita zahŕňa v sebe okrem kriminality aj činy inak trestné, ktoré spáchali osoby mladšie ako 14 rokov alebo osoby trestne nezodpovedné pre nepríčetnosť, zaraďujeme sem aj priestupky.

 • Na túto besedu som vopred oslovila Slovenský červený kríž, aby nám pomohli s osvetou a názornými ukážkami ako poskytovať prvú pomoc pri školských úrazoch. Pre ich neúčasť, sme si besedu aj z názornými ukážkami spravili na škole podľa vlastných možností. Žiakom som odprezentovala ako postupovať, keď na sa škole stane úraz, ako pomôcť spolužiakom. Názornými ukážkami sme si predviedli ako obviazať ranu a postarať sa o spolužiaka kým príde odborná pomoc. Žiakom sa prezentácia páčila a názornými ukážkami si nacvičili postup pri ošetrovaní.

 • V mesiaci október bol Svetový deň jablka. Žiaci 1. ročníka si ho pripomenuli tvorivými aktivitami. Vyrábali zdravý jabĺčkový kompót z odtlačok jabĺčka a súťažili vo výrobe servítkového jablka. Táto technika ich veľmi zaujala a naozaj boli celý ponorení do práce. Nezabudli sme si však prezentáciou pripomenúť aké je jabĺčko pre náš organizmus zdravé no a samozrejme v tento deň nechýbala ani jabĺčková desiata.

  Mgr. Anna Šimková, 27.10.2017

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria