Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Naša škola

Utorok 23. 1. 2018

Počet návštev: 59099

Novinky

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Slovenská pošta organizuje výnimočný projekt Vianočná pošta už takmer dve desaťročia. V minulom roku prišlo na adresu Ježiško 999 99 až 116 653 listov od detí zo 47 štátov. V rebríčku najčastejších odosielateľov - po Slovensku a Taiwane - je na treťom mieste Hong Kong, na štvrtej priečke Česká republika a päticu štátov uzatvára Rusko. Deti dostávajú odpovede v slovenskom a v anglickom jazyku, a dokonca aj v Braillovom písme. Aj žiaci 2.B triedy sa zapojili do tohto projektu. A teraz nám už ostáva len čakať na odpoveď od Ježiška.

 • Končiaci žiaci Špeciálnej základnej školy sú pred vážnym rozhodnutím, pre aké povolanie sa majú rozhodnúť.

  Pre žiakov našej školy sme dňa 19.12.2017 zorganizovali exkurziu do SSOŠ SEZ Krompachy - múzeum. Privítali nás pani učiteľka a páni učitelia, ktorý sú zároveň aj majstrami odborného výcviku a previedli nás po budove. V rámci exkurzie nám ukázali práce žiakov, ktoré vyrobili na hodinách odborného výcviku a v priestoroch jednej triedy mali urobenú výstavku týchto prác. Priestory dielne a vybavenie nám ukázal majster odborného výcviku. Pani učiteľky so žiačkami pripravili našim žiakom občerstvenie, ktoré im ponúkli žiačky školy a samozrejme pohostili aj nás učiteľov. Potom si naše žiačky spolu so žiakmi odborného učilišťa vyskúšali vyrábať rôzne výrobky. Po prehliadke budovy a výstavky sa prihovoril končiacim žiakom aj pán riaditeľ školy a povedal i niečo o škole a o odboroch, ktoré môžu na tejto škole študovať. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a vzbudila v nich záujem o ďalšie štúdium.

 • Slováci sú vo svete typický najmä svojou pohostinnosťou, dobrosrdečnosťou a nepochybne v čase Vianoc aj svojou štedrosťou a spolupatričnosťou. V minulosti ale aj dnes ešte mnoho ľudí kladie dôraz na Bibliu a dodržiavanie tradičných zvykov a tradícií v tomto krásnom období, akým Vianoce nepochybne sú. Ale treba podotknúť, že vianočné čaro nepatrí len jednému - Štedrému dňu. Sprevádza aj celé obdobie pred ním. V minulosti sa však k tomuto obdobiu viazali rôzne čary a magické úkony, prostredníctvom ktorých si ľudia chceli zabezpečiť lásku, zdravie, ale aj bohatstvo. Verili, že práve toto obdobie je vhodným časom, kedy môžu urobiť niečo pre to, aby si svoj ťažký život aspoň trochu uľahčili. A preto vykonávali mnoho obradov a dodržiavali zvyky a tradície, aby si to zabezpečili.

 • Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. Je taktiež obdobím, kedy pociťujeme ešte väčšiu túžbu pomáhať tým, ktorí nemajú toľko šťastia ako my. UNICEF nie je výnimkou.

  Prostredníctvom vianočnej zbierky pomáhame deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy – akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán.

  Aj v našej škole sa dňa 14.-15.12.2017 konala vianočná zbierka. Podarilo sa nám vyzbierať 43 eur, ktoré sme poslali na účet UNICEF. Za poskytnutý finančný príspevok Vám všetkým srdečne ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria