Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Naša škola

Sobota 23. 9. 2017

Počet návštev: 44805

Novinky

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • O šikanovaní hovoríme aj vtedy, ak  jeden žiak, alebo skupina žiakov hovorí inému žiakovi niečo škaredé a nepríjemné, bije ho, kope, vyhráža sa mu, zamyká ho v miestnosti a podobne. Tieto incidenty  sa môžu často opakovať a pre šikanovaného žiaka je ťažké ubrániť sa mu. Za šikanovanie môžu byť označené aj opakované posmešky, alebo hanlivé poznámky o jeho rodine. Za šikanovanie však neoznačujeme občasnú bitku, alebo hádku približne rovnako fyzicky aj psychicky vybavených súperov.

 • Nový školský rok začíname:

  4. septembra 2017 - pondelok

 • Do galérie Záver školského roka boli pridané fotografie.

 • V tento deň sa konalo na našej škole účelové cvičenie pre žiakov 5. – 9. ročníka.         

  Dňa 22. 06. 2017 sa konala teoretická príprava.

  Postupovalo sa podľa vopred vypracovaných  a schválených plánov.

  Pre nepriaznivé počasie všetky ročníky ostali v triede, kde sa venovali pripraveným činnostiam. Učitelia poučili žiakov o zdravotnej výchove a dopravnej výchove prostredníctvom pripravených úloh, pracovných listov, výučbových tabuliek a prezentácií. Žiaci si utvrdili získané poznatky z prírodovednej oblasti, pozreli si prírodopisný film o ochrane prírody. Zasúťažili si medzi ročníkmi, súťaž vyhodnotili, žiaci dostali ceny v podobe sladkosti.            

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria