Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Naša škola

Piatok 14. 12. 2018

Počet návštev: 111830

Novinky

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Už od detstva má každý človek sny o svojom budúcom povolaní, ktoré skôr či neskôr zmení.

  Niektorí majú vo svojom živote jasno – presne vedia, akú prácu chcú robiť a akým smerom sa bude ich kariéra uberať. Sú však aj takí, ktorí si nie sú celkom istí, aké povolanie si vybrať alebo či je ich súčasné zamestnanie pre nich to pravé a či sa rozhodli dobre. Je dobré, keď dieťa už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví. Výber strednej školy je veľmi dôležitý a v dnešnej dobe je možno náročnejší hlavne kvôli tomu, že rodičia musia rešpektovať záujmy svojich detí a tiež možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Niekedy je veľmi náročné skĺbiť tieto dve skutočnosti.

 • Pomaly sa blíži čas Vianoc, preto sme so žiakmi 5.A triedy usporiadala diskusiu o vianočných zvykoch a tradíciách. Každý žiak povedal ako slávia Vianoce a aké tradície dodržiavajú. Po diskusii žiaci nakreslili dva zvyky, a to krájanie jablka a liatie olova.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 11.12.2018

 • Po vyučovaní som v triede zorganizovala besedu na túto tému. Žiaci už mali z minulosti poznatky k tejto téme. Sami sa aktívne zapájali do besedy a rozprávali príklady , negatívne veci odsudzovali . Niektorí už v rodinách mali negatívne skúsenosti, povedali sme si ako týraniu zabrániť a ako pomáhať deťom, mladším súrodencom a spolužiakom. Pripomenula som im ako nahlásiť týranie, komu sa zveriť a kto žiakom môže pomôcť.

  Verím, že pripravená beseda im priniesla množstvo nových poznatkov.

  PhDr. Gondová Ingrid, 11.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria