Navigácia

 • Deň matiek – výroba darčekov pre mamky

  Mama, je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama - to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá.

  Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. So žiakmi sme pre mamky vyrobili darček – kytičku z farebných okrúhlych servitiek. Robili ich s úctou a radosťou. Veľmi sa tešili, ako svojim mamkám urobia radosť.

  Mgr. Anna Harmanová, 11.5.2018

 • Spievanky

  Spievalo sa v našej škole. Na školské kolo v speve sa prihlásilo  35 žiakov z prvého a druhého stupňa, Priebeh celej súťaže pozorne počúvala porota, ktorá na záver rozhodla o poradí. Veľmi nás potešilo vystúpenie žiačky Milenky s variantom C.

  Porota- Mgr. Anna Harmanová

               Mgr. Mária Pitoňáková

  1.kategória

  1. miesto- Gejza Gábor s piesňou  „Keď som išol...(3.B)

  2. miesto- Patrícia  Gožová s piesňou „Tancovala by som..,..(1.roč.)

  3.miesto - Milena Žaludeková s piesňou „Pec nám spadla...(var. C)

  2.kategória

  1. miesto- Daniela Pokutová s piesňou  „Tota Heľpa...(6.C)

  2. miesto- Vladena Holubová s piesňou „V záhradôčke...(7.A)

  3.miesto- Ingrid Všiváková s piesňou „V záhradôčke...(7.A)

  Mgr. Darina Kandrová, 11.5.2018

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň matiek

  Po vyučovaní sme v triede, formou prezentácie, zúčastneným ročníkom poskytli informácie ku Dňu matiek. Povedali sme si ako máme radi svoje mamičky, ako im pomáhame, vážime si ich prácu, starostlivosť, lásku, ochotu a obetu. Druhú  májovú nedeľu si si pripomíname milý sviatok. Pre mamičky sme na tento sviatok pripravili aj malé prekvapenie, darček ktorý si žiaci sami zhotovili na hodine pracovného vyučovania.                         

  PhDr. Gondová, Mgr. Koršňáková, 9.5.2018

 • Kyberšikana

  Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň ich anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, agresori sa k nej dostanú v ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste.

  Práve preto sme žiakom našej školy odprezentovali internetové stránky zodpovedne.sk a cyberhelp.eu. Na týchto stránkach žiaci môžu nájsť pomoc a riešenia problémov  pri kyberšikane. Na túto tému sme sa so žiakmi porozprávali. Zistili sme, že s kyberšikanou sa doteraz nestretli. Na záver sme si zahrali situačnú hru, v ktorej dochádzalo k šikane. Žiaci pri hre usúdili, že takéto správanie nie je vhodné.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 4.5.2018

 • DOD na Hasičskej zbrojnici

  Pri príležitosti Dňa hasičov sme sa zúčastnili DOD na Hasičskej zbrojnici v Krompachoch. Požiarnici nás oboznámili s hasičskou technikou a výbavou jednotlivých záchranných áut. Videli sme aj názornú ukážku hasenia pomocou peny. Žiakom sa DOD na hasičskej zbojnici veľmi páčil. Získali veľa zaujímavých poznatkov. Veľmi pekne ďakujeme.

  PhDr. Ingrid Gondová, Mgr. Janka Koršňáková, Mgr. Michal Salanci, Mgr. Silvia Mazúrová, 4.5.2018

 • DOD na Hasičskej zbrojnici

  Dňa 04.05.2018 sme sa so žiakmi zúčastnili pri príležitosti dňa hasičov dňa otvorených dverí na hasičskej zbrojnici v Krompachoch.

  Pán požiarnik nám ukázal a vysvetlil, čo všetko sa nachádza v požiarnickom aute, predviedol nám aj rôzne hasičské náradie. Porozprával nám aj o úspechoch pri organizovaných súťažiach. Žiaci si pozreli hasičské autá. Všetkým hasičom prajeme veľa úspechov pri organizovaných súťažiach, čo najmenej výjazdov a keď už k ním dôjde, maximum úspešných zásahov.

  Mgr. Lucia Galdunová, Mgr. Marcela Kolcunová, PaedDr. Veronika Kahanová, Mgr. Svetlana Dravecká, Regína Bandžuchová, Ivan Šumjaci, 4.5.2018

 • O mestečku, kde sa nikomu nič nechcelo

  S príchodom jari, mnoho krát prichádza aj jarná únava. Pre toto ročné obdobie je typická. V príbehu O mestečku, kde sa nikou nič nechcelo žiaci spoznali obyvateľov mestečka Nechceľany nad Lopotou. Každý z nás sa pri čítaní tohto príbehu v ňom našiel, pretože každčho či už viac alebo menej postretne lenivosť. Ako to v mestečku vyzeralo pri lenivých obyvateľoch sme si prečítali. Zisťovali sme dôsledky lenivosti. Neskôr sme sa porozprávali o tom, ako lenivosť premôcť, ako motivovať seba aj iných. V závere si žiaci vyskúšali rôzne situačné hry, kde v príkladoch zo života premáhali lenivosť.

  Tento príbeh žiakov zaujal, pretože bol vtipný. Žiaci sa rozrozprávali aj o príhodách zo svojich rodín, čo bolo ešte vtipnejšie. S odhodlaním nepodľahnúť viac lenivosti, sme sa rozišli.

  Mgr. Anna Šimková, 30.4.2018

 • Sporenie

  Život prináša rôzne nečakané a nie vždy príjemné situácie, ktoré človek môže, ale aj nemusí môcť ovplyvniť. Nie vždy nás čakajú len "zlaté časy". Treba byť pripravený na neželané situácie a taktiež aj na prípad výpadku príjmu. Preto bankári odporúčajú mať určitú finančnú rezervu, ktorá sa dá získať pravidelným sporením.

  V rámci získavania kompetencií z oblasti finančnej gramotnosti sa žiaci z prezentácie a rozhovorov dozvedeli o sporení, sporiacich účtoch, stavebnom sporení, dôchodkovom sporení, vkladných knižkách a terminovaných vkladoch. Žiaci si uvedomujú, že je potrebné vážiť si peniaze a nemíňať ich na zbytočnosti.  

  Mgr. Anna Harmanová, 30.4.2018

 • Apríl – mesiac lesov

  Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Tvoria najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo v prírode. Lesné porasty sú živými organizmami, ktoré rastú, dospievajú a hynú, podľa toho sa k ním treba správať. Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný, preto si zaslúžia našu ochranu a to nielen počas mesiaca lesov.

  So žiakmi sme počas prezentácie viedli rozhovor o význame lesa. Dozvedeli sa, že lesy sú pľúcami Zeme; regulujú obeh vody v prírode; zachytávajú hluk a prach; poskytujú nám drevo, lesné plody, huby, liečivé rastliny a sú vhodným prostriedkom na oddych, rekreácie. Žiaci si uvedomujú, že  lesy sú bohatstvom národa, preto ich musíme chrániť. Stará múdrosť hovorí: „ Keď si v živote zasadil čo len jeden strom, nežil si nadarmo“.

  Mgr. Anna Harmanová, 26.4.2018

 • Prvá pomoc pri topení sa

  Žiaci  šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka boli prostredníctvom prezentácie spojenej s výkladom oboznámení o tom , ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci pri topení sa vo veľkej vode. Naučili sa ako pomôcť napríklad svojmu kamarátovi, keď sa topí v rieke a zopakovali sme si ako sa robí umelé dýchanie. Zdôraznili sme si telefónne číslo 112, ktoré voláme aj vtedy ak topiaci sa dýcha, pretože sa mohol napiť veľa vody a následne mu môže prísť zle.

  Mgr. Alena Lešková, 26.4.2018

 • Dnes sa hráme

  Medzinárodný deň zábavy v práci vznikol v roku 1996 na podnet americkej organizácie Playfair. Cieľom tohto dňa je priniesť hravý prístup do práce a zvýšiť tak povedomie o jeho význame a nezastupiteľnom mieste. Dávka humoru a zábavy pozitívne ovplyvňuje výkonnosť zamestnancov, ich zdravie, produktivitu a tvorivosť. Pri tejto príležitosti sa v škole zahrali aj žiaci II. A a táto aktivita sa im veľmi páčila.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 26.4.2018

 • Apríl mesiac lesov

  Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný, preto si zaslúžia našu ochranu a to nielen počas mesiaca lesov. Les a všetko čo v ňom žije po stáročia existovalo v dokonalej harmónii. V lese nič nevyjde nazmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie – je to prirodzený kolobeh života.

  Príroda a les zvlášť je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia, a knihou, ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania a múdrosti. Apríl je u nás od roku 1952 oslavovaný ako mesiac lesov.

  Pri tejto príležitosti sme si so žiakmi pripravili výtvarnú súťaž s názvom – Apríl mesiac lesov. Každý žiak sa do súťaže aktívne zapojil. Žiaci namaľovali krásne výkresy, na ktorých boli stromy, zvieratá, zemeguľa a i. Výtvarné práce boli vyhodnotené. Najkrajšie sme si vystavili na triednej nástenke.

  Mgr. Janka Koršňáková, 26.4.2018

 • Práca v MS Word II. - písanie listu

  Žiaci 2.A, 4.tr., 3.B, 1.tr. a 7.B si vyskúšali ako sa píšu listy. Tentokrát však napísali nielen text, ale do textu dopĺňali aj tvary z ponuky MS Word a obrázok z internetu. Žiakom sa táto práca veľmi páčila. Pri písaní sa vystriedali žiaci zo všetkých tried a ako aj v minulosti mladším žiakom pomohli starší žiaci.

  Mgr. Mária Pitoňáková, 20.4.2018

 • Mestské kolo v prednese poézie a prózy s podporou Matice slovenskej

  Naša knižnica v spolupráci s MOMS v Krompachoch organizujú recitačnú súťaž v prednese ľubovoľnej poézie a prózy. Žiaci sa prezentovali v štyroch kategóriách a to podľa veku. Našu školu reprezentovali traja žiaci z rôznych tried - Renáta Lacková, Vanesa Dunková,  Daniela Pokutová. Porota pozorne počúvala prednes a bola milo prekvapená, ako sa dokázali naučiť pekné a dlhé texty. Obsadili sme prvé miesto. Vyhrala žiačka tretieho ročníka Vaneska Dunková s poéziou „Farby.“ Žiaci dostali vecné ceny, sladkosti  a samozrejme diplomy. Blahoželáme!!!!

  Mgr. Darina Kandrová, 19.4.2018

 • Presádzanie izbových rastlín

  V budove našej školy na Lorencovej ulici sme si chceli  skrášliť priestory tried a chodby, preto sme sa rozhodli, že  presadíme  kvety.

  Na pracovnom vyučovaní sa  žiaci dozvedeli informácie o tom, kedy je najlepšie obdobie na presádzanie kvetov , čo k tomu  potrebujú  a aký je postup pri presádzaní . 

  Najprv sme zakúpili zeminu pre izbové kvety.

  Všetkým kvetom sme dopriali primerane väčší kvetináč a čerstvý substrát. Oni sa nám zasa odmenia prísunom kyslíka v triede a skrášlia nám  naše pracovné prostredie.

  Žiakom sa práca na slniečku páčila.

  Mgr. Belejová Marta, 18.4.2018

 • Gaňova Tarnava

  Krajské kolo v prednese poézie a prózy pod názvom Gaňová Tarnava našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Vaneska Dunková s poéziou „Farby“ a Gejza Gábor s poéziou „Ušaté starosti“. V tomto školskom roku bola veľmi silná konkurencia. Aj napriek tomu, že naši žiaci boli pripravení tak nevyhrali. Žiakov som povzbudila, veď aj to je úspech, že sa dostali až tam. Sprievodnou  prehliadkou bola aj výtvarná súťaž na určene témy. Naša škola obsadila druhé miesto na tému „Čičmany“. Druhé miesto obsadil Jožko Dunka žiak prvého ročníka, blahoželáme. Po skončení súťaže žiaci mali spoločný obed.  

  Mgr. Kandrová Darina, 18.4.2018

 • Bezpečnosť na cestách

  Po vyučovaní sme sa vybrali do ulíc nášho mesta. Zobrali sme si reflexné vesty, terčík. Počas vychádzky mestom som žiakom vysvetlila použitie a význam terčíka a refl. vesty.    Pristavili sme sa pri dopravných značkách, priechode. Povedali sme si čo značky znamenajú, ako prechádzať po prechode pre chodcov, ako sa správať na ulici aby nedošlo k úrazu. Pobyt vonku nám prospel a žiaci si odniesli množstvo poznatkov a skúseností.

  PhDr. Ingrid Gondová, 18.4.2018

 • Návšteva pošty

  V tento deň, po vyučovaní, sme žiakom v triede porozprávali o práci poštára. Ukázali sme si vzory poštových tlačív a naučili sme sa ich vypisovať. Žiaci správne vypísali poštové poukážky a podacie lístky. Tiež správne vypísali obálku na list a pohľadnicu. Po krátkom rozhovore o práci poštára sme sa vybrali na poštu v meste, kde  sme pozorovali prácu poštárok za priehradkou, podali sme list a naučili sme sa slušne komunikovať s pracovníčkami pošty. V rámci voľby povolania sme žiakom zaujímavou formou a praktickými ukážkami priblížili dôležité poštárske povolanie.

  Mgr. Koršňáková, PhDr. Gondová, 17.4.2018

 • Svetový deň zdravia

  Žiaci boli prostredníctvom prezentácie spojenej s výkladom oboznámení o zásadách správnej výživy, najčastejších chybách v stravovaní, následkoch nesprávneho stravovania, taktiež aj o potrebe zdravého pohybu a spánku pre zdravý život. Vypočuli si piesne, ktoré nadväzovali na danú tému. Na záver si urobili pekné plagáty.

  Mgr. Alena Lešková, 16.04.2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria