Navigácia

Projekty v školskom roku 2018/2019 Projekty v školskom roku 2017/2018 Projekty v školskom roku 2016/2017 Projekty v školskom roku 2015/2016

Projekty v školskom roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 sa pedagogickí zamestnanci zapoja do týchto projektov:

Recyklohry, Zober loptu nie drogy, Zelená škola, E-twinning - Európa v škole, Enviróza, Ekostopa, Červené stužky, projekt Orange, Recykluj a vyhraj, Domestos, Kamoši z webu, Záložka do knihy, Strom života, Tajný život mesta, Eko-alarm, Škola priateľská k deťom a Misia Modrá planéta s Kozmixom.

V školskom roku 2018/2019 plníme úlohy z programu Škola priateľská k deťom. Cieľom programu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu, participácia, rešpekt, zodpovednosť sú kľúčové, celoškolský prístup je podmienkou. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania, medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi. Je im poskytnutý priestor na vyjadrenie ich názorov, navzájom sa učia tolerancii, svojim právam ako aj zodpovednosti voči druhým. Učitelia sa snažia pristupovať k žiakom korektne. Rešpektovanie a výučba práv, názorov, návrhov a pripomienok je jedným zo základných smerov stratégie školy. Princípom je viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať, vychovávať ich k zodpovednosti a samostatnosti.

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

  Elokované pracovisko ŠZŠ: Lorencova 45, Krompachy
 • riaditeľka: Mgr. Beáta Figľárová
  tel.: +421 53 381 0889

  zástupkyňa: Mgr. Marta Kleinová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 247

  ekonómka: Bc. Regina Bandžuchová
  tel.: +421 53 447 2567
  mobil: +421 917 630 253

Fotogaléria